Головне управління ДПС
в Одеській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

У разі втрати документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків: як іноземцю та особі без громадянства отримати документ

, опубліковано 30 квітня 2021 о 09:16

Головне управління ДПС в Одеській області повідомляє, що відповідно до п. 70.9 ст. 70 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями та п. 7 розд. VII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822 (далі – Положення № 822), за зверненням фізичної особи, її законного представника контролюючий орган видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (далі – Державний реєстр) (картка платника податків (додаток 3 до Положення № 822)) відповідно до порядку, визначеного Положенням № 822 (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). У такому документі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків.

У разі необхідності повторного отримання документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі (картка платника податків), з причини втрати або зіпсування такого документа фізична особа – платник податків подає до контролюючого органу заяву про внесення змін до Державного реєстру за ф. № 5ДР (далі – Заява за ф. № 5ДР (додаток 12) (абзац другий п. 7 розд. VII Положення № 822).

Реєстрація іноземців та осіб без громадянства та/або видача документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, здійснюється відносно осіб, які перебувають на території України на законних підставах, встановлених Законами України від 22.09.2011 № 3773-VI «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», від 08.07.2011 № 3671-VI «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», та з урахуванням вимог Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 року № 150 із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 150), та Порядку обчислення строку тимчасового перебування в Україні іноземців, які є громадянами держав з безвізовим порядком в’їзду, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 20.07.2015 № 884 (далі – Порядок № 884) (п. 5 розд. VII Положення № 822).

Іноземці та особи без громадянства повинні звернутися за отриманням документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі до головних управлінь ДПС в областях та місті Києві. Іноземці та особи без громадянства, які мають посвідку на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання в Україні, можуть отримати документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі у державних податкових інспекціях у районах, містах, районах у містах, об’єднаних державних податкових інспекціях, що відповідають місцю проживання в Україні, зазначеному в посвідці (п. 8 розд. ІІІ Положення № 822).

Пунктом 9 розд. VII Положення № 822 визначено, що для отримання документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, фізична особа пред’являє документ, що посвідчує особу. Іноземці та особи без громадянства для видачі документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, додатково подають засвідчений в установленому законодавством порядку переклад українською мовою документа, що посвідчує особу іноземця чи особу без громадянства (після пред’явлення повертається), та копію такого перекладу (крім осіб, які мають посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні).

За бажанням особи документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, може бути виданий її представнику за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на видачу такого документа (після пред’явлення повертається) та її копії.

Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі (картка платника податків) (додаток 3 до Положення № 822), надається протягом трьох робочих днів з дня звернення фізичної особи, її представника до контролюючого органу за місцем проживання фізичної особи (п. 8 розд. VII Положення № 822).

Враховуючи викладене, у разі втрати (зіпсування) документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, іноземці та особи без громадянства для повторного його отримання, подають до контролюючого органу заяву про внесення змін до Державного реєстру за ф. № 5ДР.

При цьому, для іноземців та осіб без громадянства видача документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, здійснюється відносно осіб, які перебувають на території України на законних підставах, з урахуванням вимог Порядку № 150 та Порядку № 884 на підставі засвідченого в установленому законодавством порядку перекладу українською мовою документа, що посвідчує особу іноземця чи особу без громадянства (після пред’явлення повертається), та копію такого перекладу (крім осіб, які мають посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні).