Головне управління ДПС
в Одеській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Яким чином складається, заповнюється та реєструється в єдиному реєстрі акцизна накладна

опубліковано 30 квітня 2021 о 09:12

Головне управління ДПС в Одеській області повідомляє, що пунктом 231.1 ст. 231 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс) визначено, зокрема, що платник податку при реалізації пального зобов’язаний скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального та зареєструвати її в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі – ЄРАН) з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.

Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового затверджений наказом Міністерства фінансів України від 27.11.2020 № 729 (далі – Порядок № 729).

Так, при складанні акцизної накладної під час реалізації пального суб’єктам господарювання - неплатникам акцизного податку у паливний бак транспортного засобу або обладнання, пристрою з акцизного складу пересувного у верхній лівій частині акцизної накладної:

– у полі «Коди операцій для складання в одному примірнику» зазначається:

код «3» – реалізація пального суб’єкту господарювання «неплатнику», або код «7»

– реалізація пального платнику, при якій обсяг пального, на який такий платник може скласти акцизну накладну/розрахунок коригування акцизної накладної, не збільшується (зазначається у випадку, якщо пальне реалізовано суб’єкту господарювання, який на одну із дат операцій (або на дату реєстрації або на дату складання) не зареєстрований платником);

– у полі «Умови оподаткування» – ознака щодо умов оподаткування пального «0»;

– у полі «Напрям використання» – напрям «6» – реалізація пального з акцизного складу пересувного у паливний бак транспортного засобу або обладнання, пристрою.

У верхній правій частині у полі «Примірник» зазначаються цифри «1» (номер примірника) та «1» (кількість примірників).

У рядку «Особа, що реалізує пальне» зазначаються реквізити особи – постачальника пального, а у рядку «Особа - отримувач пального» зазначається:

для фізичної особи – прізвище ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами – підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

для юридичних осіб, які уповноважені на ведення обліку діяльності за договорами про спільну діяльність без утворення юридичної особи та є відповідальними за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договорів: назва договору, найменування уповноваженої особи та реєстраційний обліковий номер, наданий такій особі під час взяття на облік договору згідно з п. 63.6 ст. 63 Кодексу та п. 64.6. ст. 64 Кодексу.

У рядку «Акцизний склад/пересувний акцизний склад, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне» вказується реквізити пересувного акцизного складу з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне (уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового).
     Реквізити акцизного складу/акцизного складу пересувного, на який фізично відвантажене (отримане) пальне, у відповідних рядках документа не зазначаються.
     Таблична частина такої акцизної накладної заповнюється наступним чином:

– у графі 1 – код товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД (10 знаків), для скрапленого газу (пропану або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану– умовний код 2711 00 00 00;

– у графі 2 – інформація щодо опису пального згідно з УКТ ЗЕД;

– у графі 3 – обсяг реалізованого (відвантаженого) пального у кілограмах;

– у графі 4 – обсяг реалізованого (відвантаженого) пального у літрах, приведених до температури 15° C.

Внесені до цих граф показники можуть мати лише додатне значення.
     У клітинках акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються, крім рядків у верхній лівій частині документа, в яких відповідно до форми такого документа може бути внесена цифра «0» (п. 12 розд. І Порядку № 729).

Акцизні накладні, які не надаються отримувачу пального, та акцизні накладні/розрахунки коригування, складені за операціями з реалізації пального суб’єктам господарювання та фізичним особам, які не є платниками акцизного податку, підлягають реєстрації в ЄРАН.

Відповідно до п. 231.6 ст. 231 Кодексу реєстрація в ЄРАН здійснюється, зокрема, першого примірника акцизної накладної при реалізації пального з акцизного складу пересувного до паливного баку транспортного засобу, обладнання або пристрою, до місця зберігання пального, яке не є акцизним складом, – протягом трьох календарних днів з дня фактичного отримання пального.