Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Порядок формування податкового зобов’язання та податкового кредиту платниками ПДВ при здійсненні операції з відступлення права вимоги

, опубліковано 27 листопада 2023 о 12:16

Головне управління ДПС в Одеській області інформує, що відповідно до ст. ст. 512-516 Цивільного Кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-ІV (із змінами, далі – ЦКУ) кредитор у зобов’язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). Правочин щодо заміни кредитора у зобов’язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов’язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові. До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов’язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Договір переведення боргу (заміни боржника у зобов’язанні) укладається зазвичай у формі тристороннього договору (кредитор, первісний боржник, новий боржник).

Відповідно до п.п. 14.1.255 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (із змінами, далі – ПКУ) відступлення права вимоги – операція з переуступки кредитором прав вимоги боргу третьої особи новому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу кредитору або без такої компенсації.

Формування податкових зобов’язань з податку на додану вартість (далі – ПДВ) та податкового кредиту за операціями з продажу та придбання товарів (послуг) здійснюється відповідно до п. 187.1 ст.187 та пп.198.1, 198.2 ст. 198 ПКУ.

Укладення договору переведення боргу не призводить до податкових наслідків щодо ПДВ, оскільки за ним передається зобов’язання, яке не є товаром чи послугами.

Згідно з п. 185.1 ст. 185 ПКУ об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташовано на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ.

Оскільки за операцією з переведення боргу не відбувається постачання товарів/послуг, а створюються зобов’язання вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію, а саме сплатити гроші, то податкових зобов’язань з ПДВ за такою операцією у сторін не виникає.

Разом з тим, кожний конкретний випадок оподаткування, наслідками якого є операції з відступлення права вимоги, слід розглядати з урахуванням документів, що стосуються цієї справи. Для надання більш детальної відповіді з порушених питань, пропонуємо звернутися за індивідуальною податковою консультацією до контролюючих органів відповідно до ст. 52 ПКУ.