Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

З якої суми сплачується державне мито за посвідчення договору продажу частки корпоративного права, якщо сума договору менша вартості корпоративного права?

, опубліковано 19 вересня 2023 о 11:36

Головне управління ДПС в Одеській області інформує, що відповідно до ст. 167 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року № 436-ІV (із змінами) корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Таким чином, корпоративні права виникають в особи, яка в обмін на майнову участь у господарській організації одержує право на частку в статутному капіталі (майні) такої організації. Корпоративні права є одним з видів майнових прав, що безпосередньо пов’язані з майном та не можуть відчужуватися окремо від майна.

Справляння державного мита в Україні регулюється Декретом Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито» (із змінами, далі – Декрет).

Відповідно до ст. 1 Декрету встановлено, що платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами.

Перелік найменувань документів і дій, за які сплачується державне мито, наведено у ст. 2 Декрету, а розмір ставок державного мита визначено ст. 3 Декрету.

При цьому, окремої ставки державного мита за нотаріальне посвідчення договору продажу частки корпоративного права нормами Декрету не встановлено.

Враховуючи те, що договір продажу частки корпоративного права, має майновий характер, то державне мито при його нотаріальному посвідченні справляється відповідно до п.п. «д» п. 3 ст. 3 Декрету, як за посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці, тобто 1 відсоток суми договору, але не менше 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Таким чином, за посвідчення договору продажу частки корпоративного права державне мито справляється з суми, яка зазначена у договорі, незалежно від того, що вона є меншою від вартості таких корпоративних прав.