Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Нюанси подання заяви за ф. № 5ДР фізичною особою, якщо відбулось перейменування назви міста чи вулиці

, опубліковано 15 вересня 2023 о 09:15

Головне управління ДПС в Одеській області інформує, що відповідно до п. 70.7 ст. 70 розд. ІІ Податкового кодексу України (із змінами) та п. 1 розд. IX Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822 (далі – Положення № 822), фізичні особи-платники податків зобов’язані подавати контролюючим органам відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки фізичної особи – платника податків за формою № 1ДР, наведеної у додатку 2 до Положення № 822, або Повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті), протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання Заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків за формою № 5ДР (далі – Заява за ф. № 5ДР), наведеної у додатку 12 до Положення № 822, або Заяви про внесення змін до окремого реєстру Державного реєстру фізичних осіб – платників податків щодо фізичних осіб, які обліковуються за серією (за наявності) та номером паспорта за формою № 5ДРП (далі – Заява за ф. № 5ДРП), наведеної у додатку 13 до Положення № 822 та документа, що посвідчує особу (після пред’явлення повертається).

Заява може бути подана через представника за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на проведення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – ДРФО) (після пред’явлення повертається).

Згідно з п. 2 розд. IX Положення № 822 фізичні особи подають Заяву за ф. № 5ДР та Заяву за ф. № 5ДРП особисто або через представника до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання), а у разі зміни місця проживання – до контролюючого органу за новим місцем проживання або до будь-якого контролюючого органу.

Якщо ф. № 5ДРП містить дані про новий паспорт фізичної особи, то така Заява подається фізичною особою особисто.

Згідно з п. 3 розд. ІХ Положення № 822 для заповнення Заяви за ф. № 5ДР та Заяви за ф. № 5ДРП використовуються дані документа, що посвідчує особу, та інших документів, які підтверджують зміни таких даних.

Тобто, у разі внесення до документа, що посвідчує особу, відомостей про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), платник податків повинен подати до відповідного контролюючого органу Заяву за ф. № 5ДР або Заяву за ф. № 5ДРП.

Відповідно до п. 5 прим. 1 частини першої ст. 7 Закону України від 20 листопада 2012 року № 5492-VI «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (із змінами, далі – Закон № 5492) до Єдиного державного демографічного реєстру вноситься інформація про особу, зокрема, відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи, зняття особи з реєстрації місця проживання або про зміну місця проживання (перебування) особи.

Разом з тим, згідно з п. 2 Технічного опису бланка паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм (додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 302 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України») до безконтактного електронного носія вноситься додаткова змінна інформація, передбачена Законом № 5492.

Крім того, п. 1 ст. 26 Закону України від 05 листопада 2021 року № 1871-IX «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні» передбачено видачу органом реєстрації за заявою особи, витягу із реєстру територіальної громади (далі – Витяг), що підтверджує зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи, у тому числі у зв’язку із зміною назви вулиць.

Отже, у разі отримання фізичною особою-платником податків Витягу, пов’язаного зі зміною назви вулиці, такий платник повинен подати до контролюючого органу Заяву за ф. № 5ДР/Заяву за ф. № 5ДРП.