Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Судом підтверджена правомірність відмови контролюючого органу у прийнятті до реєстрації податкових накладних

, опубліковано 26 травня 2023 о 09:31

Головне управління ДПС в Одеській області інформує, що у справі № 420/12264/22 постановою П`ятого апеляційного адміністративного суду від 14 лютого 2023 рішення Одеського окружного адміністративного суду від 21 листопада 2022 скасовано та прийнято нове рішення, яким у задоволенні адміністративного позову ТОВ «Ф» до Державної податкової служби України про зобов`язання вчинити певні дії - відмовлено.

Апеляційним судом встановлено, що ТОВ «Ф» з 30.11.2020р. взято на облік як платника податків. В подальшому, на підставі рішення єдиного учасника ТОВ звільнено з посади директора ТОВ ОСОБА_2 з 26.02.2022р. та призначено на посаду директора ОСОБА_3 з 27.02.2022р.

У зв’язку з введенням воєнного стану, приватний нотаріус отримав можливість здійснити  державну реєстрацію відповідних змін, викладених у рішенні єдиного учасника ТОВ  від 26.02.2022р. лише 27.06.2022 р.

На виконання укладених ТОВ з контрагентами договорів, 6.05.2022р. позивач (ТОВ) здійснив поставку Товару на суму 971 тис грн і на виконання вимог бухгалтерського та податкового обліку позивачем складено податкову накладну за №1 від 6.05.2022р. на суму 971 тис грн з ПДВ, та яку 7.07.2022р. надіслано для реєстрації в ЄРПН до податкового органу.

В подальшому, позивач отримав квитанцію за №1, якою позивача повідомлено про те, що документ не прийнято. При цьому зазначено виявлені помилки/зауваження, а саме: «Документ не може бути прийнятий - порушено вимоги статті 6 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» - відсутня інформація про право підпису на дату складання документу особи, що засвідчила податкову накладну. Зареєстровані підписи особи: - директор з 28.06.2022 по 07.07.2022, - бухгалтер з 07.07.2022 по 07.07.2022, - директор з 07.07.2022 по 05.07.2024».

8.07.2022р. ТОВ «Ф» звернулось із проханням до ДПС України надати роз`яснення, яким чином можливо зареєструвати податкові накладні та виконати свої обов`язки перед контрагентами за період березень - червень 2022р. директором, який являється одноособовим підписантом з 27.02.2022р. згідно реєстраційних документів підприємства, але у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України заблокована можливість внести реєстраційні зміни через державного реєстратора своєчасно.

Листом ДПС України від 14.07.2022р. позивача було повідомлено: «За інформацією, отриманою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, з 28.06.2022 ОСОБА_3 є керівником ТОВ «Ф». ТОВ «Ф» набуто статусу суб`єкта електронного документообігу 07.07.2022 відповідно до першого надісланого електронного документа. Податкова накладна, надіслана на реєстрацію ТОВ «Ф» складена 06.05.2022 до набуття права підпису ОСОБА_3 ».

Реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється відповідно до вимог Податкового кодексу України (із змінами, далі – ПКУ) та Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2010р. за №1246 (із змінами, далі - Порядок №1246).

Податкові накладні приймаються до Єдиного реєстру податкових накладних у разі дотримання вимог п.192.1 ст.192, п.2001.3, 2001.9 ст.2001 та п.201.1, 201.10 і 201.16 ст.201 ПК України, а також з урахуванням Законів України «Про електронні довірчі послуги», «Про електронні документи та електронний документообіг» та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 6.06.2017р. за №557, зареєстрований в Міністерстві Юстиції України від 3.08.2017р. за №959/30827 (із змінами).

За правилами ст.201 ПКУ на дату виникнення податкових зобов`язань платник податку зобов`язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних.

У відповідності до ст.6 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» для ідентифікації автора електронного документа використовується електронний підпис, накладанням якого завершується створення такого електронного документа.

До Єдиного реєстру податкових накладних приймаються податкова накладна та/або розрахунок коригування, складені в електронній формі з накладенням:

- кваліфікованого електронного підпису головного бухгалтера (бухгалтера) або кваліфікованого електронного підпису керівника (у разі відсутності у постачальника (продавця) посади бухгалтера) та кваліфікованої електронної печатки (у разі наявності) постачальника (продавця), що є юридичною особою;

Приписами п.12 Порядку №1246 визначено, що після надходження податкової накладної до ДПС в автоматизованому режимі проводяться перевірки, у тому числі чинності кваліфікованого електронного підпису, порядку його накладення та наявності права підписання посадовою особою платника податків такої податкової накладної та/або розрахунку коригування на дату податкової накладної, дотримання вимог Закону України  «Про електронні довірчі послуги», Закону України  «Про електронні документи та електронний документообіг».

Апеляційний суд зазначає, що спірні податкові накладні було складено та направлено на реєстрацію в ЄРПН після того як 23.04.2021р. набрала чинності постанова КМУ за №378 «Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних», згідно якої система перевіряє дійсність кваліфікованих електронних підписів (ключів) на дату складання податкового документа.

Так, перевірка права складання та підписання податкової накладної та/або розрахунку коригування відповідальними особами підприємства здійснюється на підставі отриманих даних про:

- керівника підприємства відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб;

- головного бухгалтера відповідно до поданої до ДПС заяви за формою 1-ОПП;

- посадової особи, уповноваженої керівником платника податків на підписання податкових накладних та/ або розрахунків коригування, відповідно до поданого повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису (додаток 2 до Порядку №557).

Відповідно до ст.64,66 ПКУ, взяття на облік та внесення змін у дані про юридичних осіб як платників податків у контролюючих органах здійснюється лише на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру, отриманих згідно із Законом у результаті інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами ДПС.

Так, у відповідності до вимог ч.1 ст.7 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.06.2003р. за №755-IV (із змінами, далі - Закон №775), Єдиний державний реєстр створений з метою забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб, громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру.

Згідно п.13 ч.2 ст.9 Закону №755, в Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, зокрема про керівника юридичної особи та про інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), дані щодо наявності обмежень щодо представництва юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.1 ст.10 Закону №755 якщо документи, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені в нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використанні у спорі з третьою особою.

Однак, якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, не внесені до нього, вони не можуть бути використані у спорі з третьою особою, крім випадків, коли третя особа знала або могла знати ці відомості.

Як вбачається із матеріалів справи, що 28.06.2022р. щодо ТОВ «Ф» з Єдиного державного реєстру до ДПС надійшли відомості «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» (дата запису 28.06.2022р.), а саме зміна керівника юридичної особи.

За інформацією, отриманою податковим органом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, ОСОБА_3 лише з 28.06.2022р. значиться керівником ТОВ «Ф».

Як вбачається із матеріалів справи, що ТОВ «Ф» за наявності нового керівника набуто статусу електронного документообігу лише 7.07.2022р.

При цьому, спірні податкові накладні складені за період з 6.05.2022р. по 10.06.2022р., а саме до підтвердження в Єдиному державному реєстрі повноважень ОСОБА_3 на здійснення юридично значимих дій від імені товариства.

З урахуванням встановлених фактів, судова колегія вважає, що контролюючий орган приймаючи відмову у прийнятті спірних податкових накладних дів правомірно, оскільки дійсно встановлено, що на час складання спірних податкових накладних у нового керівника позивача було відсутнє право підпису. При цьому, представником товариства не надано відповідних та належних доказів того, що товариство зверталось у період складання спірних податкових накладних за проведенням державної реєстрації нового керівника товариства та отримання товариством відмови у проведенні таких реєстраційних дій.

Окрім того, суд дослідив питання як саме і коли працював Єдиний державний реєстр та зазначає, що дійсно, з інформаційних джерел, з 6.05.2022р. в Україні запрацював Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (бізнесу), а саме запрацював для загального доступу.

Що ж стосується самих державних реєстраторів та проведення реєстраційних дій, то судова колегія зазначає, що державні реєстратори працювали на протязі спірного періоду та у товариства була наявна можливість звернутись за проведенням державної реєстрації нового керівника та отримати відповідну відповідь. При цьому, таких дій вчинено не було та не зазначено наявність відповідних підстав, які унеможливили товариство звернутись до державного реєстратора із таким зверненням.