Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Підстави та порядок набуття статусу електронного резидента (е-резидента)

, опубліковано 26 квітня 2023 о 08:50

Головне управління ДПС в Одеській області звертає увагу, що з 01 квітня 2023 року набрав чинності Закон України від 06 жовтня 2022 року № 2654-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів» (далі – Закон № 2654-ІХ).

Так, Законом № 2654-ІХ вводиться нове поняття: електронний резидент (е-резидент) – іноземець, який досяг 18-річного віку, не є податковим резидентом України, отримав відповідні кваліфіковані електронні довірчі послуги та інформація про якого внесена до інформаційної системи «Е-резидент» (підпункт 14.1.56 прим.6 пункт 14.1 статті 14 Податкового кодексу України – далі ПКУ).

Інформаційна система «Е-резидент» є складовою частиною Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, у рамках якої здійснюється збирання, накопичення, обробка, захист, облік та надання інформації про електронного резидента (е-резидента) – підпункт 14.1.86 прим.1 пункт 14.1 статті 14 ПКУ.

Іноземець має право набути статус електронного резидента (е-резидента) після подання ним через Інформаційну систему «Е-резидент» заяви про набуття статусу електронного резидента (е-резидента), його ідентифікації та надання кваліфікованих електронних довірчих послуг.

Податковою адресою платника податків – електронного резидента (е-резидента) визнається електронна адреса, зазначена такою особою у заяві про набуття статусу електронного резидента (е-резидента).

Також Законом № 2654-ІХ визначено перелік осіб, які не можуть бути резидентами (е-резидентами):

громадяни України;

іноземці, які мають право на постійне проживання в Україні чи є податковими резидентами України;

особи без громадянства;

особи, які отримують доходи з джерелом походження з України за товари, послуги (крім пасивних доходів);

особи, які є громадянами (підданими), резидентами або особами, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держави (юрисдикції), не включені до Переліку держав, громадяни або резиденти яких можуть набути статус електронного резидента (е-резидента).

Перелік держав, громадяни або резиденти яких можуть набути статус електронного резидента (е-резидента), встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері цифрової економіки, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидій легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Порядок набуття статусу електронного резидента (е-резидента), ідентифікації осіб, які мають намір набути статус електронного резидента (е-резидента), та надання їм доступу до кваліфікованих електронних довірчих послуг визначається Кабінетом Міністрів України.

Взяття на облік електронного резидента (е-резидента) здійснюється контролюючим органом на підставі відомостей, отриманих від інформаційної системи «Е-резидент».