Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Нові форми документів податкової звітності

, опубліковано 24 січня 2023 о 11:35

Головне управління ДПС в Одеській області повідомляє, що з 01.01.2023 року запроваджено нові форми електронних документів податкової звітності, а саме:

для юридичних осіб

Ідентифі-катор форми документа

Перелік додатків

Назва форми документа

Документ, що регламентує впровадження

Терміни подання

Звітний подат-ковий період

J0211001

 

Звiт про обсяги iмпорту неферментованої (непереробленої) тютюнової сировини, обсяги придбаної тютюнової сировини в осiб, якi виробляють тютюнову сировину на митнiй територiї України, обсяги виробництва, реалiзацiї виробникам тютюнових виробiв та експорту ферментованої (переробленої) тютюнової сировини

Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.09.2022 № 271, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 29.09.2022 за № 1144/38480

20 днiв

місяць

J0302106

J0312106 J0312206

Податкова декларацiя з податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки

наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 10.04.2015 № 408 (у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 10.11.2022 № 371)

до 20 лютого поточного року (не пiзнiше 20 лютого поточного року, починаючи зi звiтного 2021 року)

рік

J0303603

 

Податкова декларацiя з транспортного податку

наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.2022 № 401, зi змiнами, внесеними наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.12.2022 № 444

до 20 лютого поточного року (не пiзнiше 20 лютого поточного року, починаючи зi звiтного 2021 року)

рік

J0602007

 

Податкова декларацiя з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi)

наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.10.2015 № 859 (у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.05.2022 № 143, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 03.06.2022 за № 593/37929, з урахуванням змiн, внесених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 09.06.2022 № 160)

мiсяць - 20 днiв; рiк - не пiзнiше 20 лютого поточного року

місяць; рік

 для фізичних осіб

Ідентифі-катор форми документа

Перелік додатків

Назва форми документа

Документ, що регламентує впровадження

Терміни подання

Звітний подат-ковий період

F0100413

F0141913 F0142013 F0142113

Податкова декларацiя про майновий стан i доходи (довiдкова)

наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.10.2015 № 859 (у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.05.2022 № 143, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 03.06.2022 за № 593/37929, з урахуванням змiн, внесених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 09.06.2022 № 160)

 

 

мiсяць без граничного строку подання (з 1-го числа мiсяця)

місяць

F0211001

 

Звiт про обсяги iмпорту неферментованої (непереробленої) тютюнової сировини, обсяги придбаної тютюнової сировини в осiб, якi виробляють тютюнову сировину на митнiй територiї України, обсяги виробництва, реалiзацiї виробникам тютюнових виробiв та експорту ферментованої (переробленої) тютюнової сировини

Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.09.2022 № 271, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 29.09.2022 за № 1144/38480

20 днiв

місяць

F0500108

F0510108 F0510408 F0510508 F0510608

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платникiв податкiв - фiзичних осiб, i сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 13.01.2015 № 4, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 30.01.2015 за № 111/26556, у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.12.2020 № 773 зi змiнами, внесеними наказами Мiнiстерства фiнансiв України вiд 19.05.2021 № 278 та вiд 04.07.2022 № 189

 

 

40 днiв

квартал

F0602007

 

Податкова декларацiя з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi)

наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.10.2015 № 859 (у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.05.2022 № 143, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 03.06.2022 за № 593/37929, з урахуванням змiн, внесених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 09.06.2022 № 160)

мiсяць - 20 днiв; рiк - не пiзнiше 20 лютого поточного року

місяць; рік