Головне управління ДПС
в Одеській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Чи повинні фізичні особи – підприємці, які є платниками єдиного податку, вести облік доходів та витрат?

, опубліковано 17 січня 2022 о 16:39

Головне управління ДПС в Одеській області інформує, що в пункті 44.1 статті 44 Податкового кодексу України (далі ПКУ) містяться такі вимоги щодо підтвердження платниками податків показників, зазначених такими платниками у податковій звітності.

Для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Нагадуємо, що зазначена норма ПКУ діє з 2011 року.

Згідно з пунктом 296.1 статті 296 ПКУ ФОП – платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками ПДВ, ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів.

Це значить, що такі ФОП не повинні підтверджувати документами (в тому числі первинними документами) витрати на придбання товарів/послуг, а повинні вести лише облік доходів з урахуванням вимог пункту 44.1 статті 44 ПКУ. Водночас, такі ФОП повинні підтверджувати факт включення або не включення певних доходів до загального складу доходу (стаття 292 ПКУ).

Документами, які підтверджують дохід фізичної особи – підприємця є документи, що підтверджують надходження коштів на поточний рахунок в банку або надходження готівкових коштів.

Відповідно до Положення про ведення касових апаратів у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 року № 148 (далі – постанова № 148) готівка, що надходить до кас, оприбутковується в день одержання готівки в повній сумі. Оприбуткуванням готівки в касах суб’єктів господарювання, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням КОРО без застосування РРО, є занесення даних розрахункових квитанцій до КОРО. Така вимога стосується фізичних осіб – підприємців, які не застосовують РРО/ПРРО на підставі постанови № 1336.

Оприбуткування та облік фізичними особами – підприємцями отриманих доходів здійснюється в книгах обліку доходів і витрат у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів у порядку, визначеному ПКУ (пункт 11 постанови № 148). Фізичні особи – підприємці касові книги не ведуть (пункт 39 постанови № 148).

Тобто, фізичні особи – підприємці, які не застосовують РРО/ПРРО (наприклад ФОП – платники єдиного податку першої групи) оприбутковують готівку шляхом ведення помісячного обліку доходів відповідно до пункту 296.1 ПКУ без заповнення касових книжок.

Під час застосування РРО доходи, вказані ФОП – платником єдиного податку згідно з пунктом 296.1 статті 296 ПКУ підтверджуються звітами РРО/ПРРО та виписками про рух коштів на рахунках, відкритих в установах банків.

У разі незастосування РРО/ПРРО відповідно до постанови КМУ № 1336 підтвердженням доходів будуть записи в книзі КОРО (здійснені на підставі розрахункових квитанцій) та виписки про рух коштів на рахунках, відкритих в установах банків.