Головне управління ДПС
в Одеській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Податкові зобов’язання боржника та організатора аукціонів з продажу арештованого майна

, опубліковано 24 листопада 2021 о 08:00

Головне управління ДПС в Одеській області повідомляє, що порядок реалізації арештованого майна затверджено наказом Міністерства юстиції України від 29.09.2016 № 2831/5, який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.09.2016 за № 1301/29431 (далі – Порядок № 2831/5).

Організатор електронних аукціонів, аукціонів за фіксованою ціною (далі – Організатор) – суб’єкт господарювання, якого за результатами конкурсної процедури відбору організатора, передбаченої Порядком № 2831/5, уповноважено на здійснення заходів із супроводження програмного та технічного забезпечення центральної бази даних системи електронних ауціонів, збереження та захисту даних, що містяться у ній, обслуговування цієї системи, забезпечення її постійної роботи та доступу користувачів до неї, публікації повідомлень про безоплатне передання нереалізованого конфіскованого майна, забезпечення збереження майна і виконання інших функцій, передбачених Порядком № 2831/5 (п. 1 розд. І Порядку № 2831/5).

Відповідно до п. 2 розд. ІV Порядку № 2831/5 для участі в електронному аукціоні (аукціоні за фіксованою ціною) учасник електронного аукціону, аукціону за фіксованою ціною (далі – Учасник) проходить процедуру реєстрації на вебсайті, подає заявку на участь в електронному аукціоні за кожним лотом окремо, сплачує гарантійний внесок на рахунок Організатора та виконує інші вимоги, визначені Порядком № 2831/5.

Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту зарахування його на рахунок Організатора. При цьому під гарантійним внеском розуміється грошова сума, зарахована на рахунок організатора електронних аукціонів, яку за одним лотом сплачує Учасник, крім випадків, передбачених Порядком № 2831/5, у розмірі 5 відс., ураховуючи стартову ціну лота, та яка є завдатком зі сплати винагороди за організацію та проведення електронного аукціону (п. 1 розд. І Порядку № 2831/5).

Пунктом 2 розд. ІІ Порядку № 2831/5 визначено, що Організатор здійснює внесення до Системи інформації про арештоване майно (формування лота) за заявкою відділу державної виконавчої служби або приватного виконавця.

Згідно з п. 1 розд. Х Порядку № 2831/5 на підставі копії протоколу переможець електронного аукціону протягом десяти банківських днів з дня визначення його переможцем здійснює розрахунки за придбане на електронному аукціоні майно в такому порядку:

зазначена в протоколі електронного аукціону сума коштів, яка дорівнює різниці між ціною продажу придбаного лота і сумою винагороди за організацію та проведення електронного аукціону за цим лотом, перераховується переможцем на рахунок відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця);

сума гарантійного внеску, зарахованого на рахунок Організатора, визнається частиною оплати переможцем придбаного ним на електронному аукціоні майна та розподіляється Організатором відповідно до п. 2 розд. III Порядку № 2831/5;

різниця між сумою гарантійного внеску та сумою винагороди за організацію та проведення електронного аукціону перераховується переможцем на рахунок Організатора у разі, якщо майно реалізовано за ціною, вищою від стартової;

у разі проведення електронного аукціону у порядку, визначеному п. 1 розд. VII Порядку № 2831/5, сума винагороди за організацію та проведення електронного аукціону перераховується переможцем на рахунок Організатора.

Відповідно до п. 2 розд. Х Порядку № 2831/5 гарантійний внесок переможця електронного аукціону зараховується до ціни продажу в рахунок сплати винагороди за організацію та проведення електронного аукціону.

Гарантійний внесок не повертається Учаснику, який був визнаний переможцем електронного аукціону, але не вніс усієї належної грошової суми в строки, передбачені п. 1 розд. Х Порядку № 2831/5 (п. 3 розд. Х Порядку № 2831/5).

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розд. V та підрозд. 2 розд. ХХ Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ).

Згідно з підпунктами «а» і «б» п. 185.1 ст. 185 ПКУ об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг,місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ.

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду. Постачанням товарів також вважаються, зокрема, передача товарів згідно з договором, за яким сплачується комісія (винагорода) за продаж чи купівлю (п.п. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

При цьому продаж (реалізація) товарів – будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів (п.п. 14.1.202 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (п.п. 14.1.185 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається відповідно до п. 188.1 ст. 188 ПКУ.

Водночас п. 189.4 ст. 189 ПКУ визначено, що базою оподаткування для товарів/послуг, що передаються/отримуються у межах договорів комісії (консигнації), поруки, довірчого управління, є вартість постачання цих товарів/послуг, визначена у порядку, встановленому ст. 188 ПКУ.

Дата збільшення податкових зобов’язань та податкового кредиту платників податку, що здійснюють постачання/отримання товарів/послуг у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів та без права власності на такі товари/послуги, визначається за правилами, встановленими ст. 187 і ст. 198 ПКУ.

Зазначений порядок дати виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту застосовується також на операції з примусового продажу арештованого майна органами юстиції.

Відповідно до п. 201.1 ст. 201 ПКУ на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) у встановлений ПКУ термін.

Враховуючи викладене, при отриманні Організатором гарантійного внеску, що згідно з п. 1 розд. X Порядку № 2831/5 зараховується на його рахунок, податкові зобов’язання з ПДВ не визначаються і відповідно податкова накладна не складається.

Водночас операція Організатора – платника ПДВ з продажу арештованого майна (у тому числі транспортних засобів) Учаснику (переможцю електронного аукціону) оподатковується ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків. Зокрема, при здійсненні операції з продажу арештованого майна (у тому числі транспортних засобів) Організатор – платник ПДВ зобов’язаний визначити податкові зобов’язання з ПДВ, як безпосередньо за операцією з продажу арештованого майна, виходячи із його договірної вартості, так і за операцією з постачання послуг із організації та проведення електронного аукціону, виходячи із суми комісійної винагороди, та скласти і зареєструвати в ЄРПН дві податкові накладні окремо на кожну із вказаних операцій.

У боржника дата виникнення податкових зобов’язань за такими операціями визначається у загальновстановленому порядку відповідно до п. 187.1 ст. 187 ПКУ, тобто за правилом «першої події».Приєднуйтеся до сучасних форм спілкування та ведення бізнесу – долучайтеся до електронних сервісів ДПС:

https://t.me/tax_gov_ua

InfoTAX