Головне управління ДПС
в Одеській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Сплата до бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними науковими установами, яким надається підтримка держави

, опубліковано 22 листопада 2021 о 10:03

Головне управління ДПС в Одеській області інформує, що відповідно до підпункту 19-1.1.51 пункту 19-1.1 статті 19-1 Податкового кодексу України податкові органи здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, у тому числі науковими установами, яким надається підтримка держави.

Відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, зокрема, регулюється статтею 11-1 Закону України від 21.09.2006 року № 185-V «Про управління об’єктами державної власності» (зі змінами та доповненнями, далі – Закон № 185-V).

Частиною першою статті 11-1 Закону № 185-V визначено, що державні унітарні підприємства (крім державного підприємства обслуговування повітряного руху України «Украерорух» відповідно до Закону України «Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів», державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, державних комерційних підприємств та казенних підприємств, які відповідно до статті 1 Закону України від 26.11.2015 року № 848 - VIII «Про наукову і науково-технічну діяльність» (зі змінами та доповненнями, далі – Закон № 848 - VIII) належать до наукових установ, а також науково-технологічних комплексів, заснованих на державній власності, а також державних підприємств «Міжнародний дитячий центр «Артек» і «Український дитячий центр «Молода гвардія») та їх об’єднання зобов’язані спрямувати частину чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету України у розмірі не менше 30 відсотків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Разом з цим встановлено, що державні комерційні підприємства та казенні підприємства, які відповідно до статті 1 Закону № 848 – VIII належать до наукових установ, а також науково-технологічні комплекси, засновані на державній власності, зобов’язані не менш як 50 відсотків чистого прибутку від своєї діяльності спрямовувати на провадження ініціативної наукової та науково-технічної діяльності, фінансування інновацій та розширення власної матеріально-технічної бази (абзац четвертий частини другої статті 11-1 Закону № 185-V).

Згідно із частиною другою статті 8 Закону № 848 – VIII державні комерційні підприємства та казенні підприємства, які відповідно до статті 1 Закону № 848-VIII належать до наукових установ, звільняються від сплати до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) за результатами своєї фінансово-господарської діяльності та зобов’язані не менш як 50 відсотків чистого прибутку від своєї діяльності спрямовувати на провадження ініціативної наукової і науково-технічної діяльності, фінансування інновацій та розширення власної матеріально-технічної бази.

Відповідно до частини першої статті 12 Закону № 848-VIII для надання державної підтримки науковим установам незалежно від форми власності, діяльність яких має важливе значення для науки, економіки та виробництва, створюється Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави. Наукові установи незалежно від форми власності, що включені або претендують на включення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, підлягають державній атестації.

Наукові установи включаються до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, строком до п’яти років у межах строку, визначеного за результатами державної атестації.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, розміщує перелік наукових установ, включених до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, на своєму офіційному вебсайті та забезпечує безоплатний доступ до нього.

Інформацію про проведення державної атестації наукових установ та Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави,  можна переглянути на сайтах http://mon.gov.ua та http://rnib.rit.org.ua.

Згідно із пунктами 2 і 3 частини другої статті 12 Закону № 848-VIII наукові установи, включені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, не можуть змінювати наукову і науково-технічну діяльність на інші види діяльності та зобов’язані не менш як 50 відсотків доходу від своєї діяльності спрямовувати на провадження наукової та (або) науково-технічної діяльності та розвиток матеріально-технічної бази, необхідної для проведення наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок.

Частиною третьою статті 12 Закону № 848-VIII встановлено, що наукові установи, включені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, виключаються з нього у разі недодержання вимог, передбачених пунктами 2 і 3 частини другої статті 12 Закону № 848-VIII.

Отже, включення державних комерційних підприємств та казенних підприємств до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, є обов’язковою умовою для звільнення таких установ від спрямування частини чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету України.

Додаткові матеріали:

Лист Міністерства освіти і науки України від 08.11.2021 № 1.1/19230-21 (Завантажити)

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ результатів державної атестації наукових установ згідно з висновками про результат державної атестації наукової установи за результатами засідання Експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ 22 травня 2019 року (Завантажити)