Головне управління ДПС
в Одеській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Протокол № 12 засідання Громадської ради при Головному управлінні ДПС в Одеській області

, опубліковано 16 червня 2022 о 11:40

Дата та час проведення: 25 травня 2022 року о 14.00

 

Місце проведення: приміщення Територіального відділення Всеукраїнської ГО «Асоціація платників податків України» в Одеській області за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 15/1 у режимі відео конференції засобом ZOOM

 

Присутні:

Члени Громадської ради: всього – 13 осіб

Відсутні: 8 (список додається)

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

 

1. Особливості оформлення трудових відносин в умовах воєнного стану

(доповідач Максимович В.Я.).

2. Строки подання підприємствами фінансової звітності разом з аудиторським висновком в умовах воєнного стану (доповідач Хоролець Т.І.).

3. Обговорення та затвердження проекту листа Громадської ради до Президента України щодо наслідків прийняття Закону України від 01.05.2020 № 7311-Д в умовах воєнного стану (доповідач Мазарак В.П.)

 4. Щодо пропозицій по створенню ініціативної групи з формування нового складу Громадської ради при ГУ ДПС в Одеській області (доповідач Ткаченко Л.М.)

 5. Різне.

 

СЛУХАЛИ:

Мазарака В.П., який привітав присутніх, повідомив, що кворум є,  засідання Громадської ради  є правомочними та відкрив засідання.

 

З  першого питання порядку денного.

СЛУХАЛИ:

Максимовича В.Я., який повідомив, що 24.03.2022 року набрав чинності Закон України від 15.03.2022 року № 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин  в умовах воєнного стану», зокрема:

Особливості укладення трудового договору в умовах воєнного стану.

1. У період дії воєнного стану сторони за згодою визначають форму трудового договору.

2. При укладенні трудового договору в період дії воєнного стану умова про випробування працівника під час прийняття на роботу може встановлюватися для будь-якої категорії працівників.

З метою оперативного залучення до виконання роботи нових працівників, а також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили, у тому числі внаслідок фактичної відсутності працівників, які евакуювалися в іншу місцевість, перебувають у відпустці, простої, тимчасово втратили працездатність або місцезнаходження яких тимчасово невідоме, роботодавці можуть укладати новими працівниками строкові трудові договори у період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника.

Особливості переведення та зміни істотних умов праці в умовах воєнного стану

1. У період дії воєнного стану роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди (крім переведення на роботу в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії), якщо така робота не протипоказана працівникові за станом здоров’я, лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, що ставлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей, з оплатою праці за виконану роботу не нижче середньої заробітної плати за попередньою роботою.

2. У період дії воєнного стану норми частини третьої статті 32 Кодексу законів про працю України та інших законів України щодо повідомлення працівника про зміну істотних умов праці не застосовуються.

Особливості розірвання трудового договору з ініціативи працівника

У зв'язку із веденням бойових дій у районах, в яких розташоване підприємство, установа, організація, та існуванням загрози для життя і здоров'я працівника він може розірвати трудовий  договір за власною ініціативою у строк, зазначений у його заяві (крім випадків примусового

залучення до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, залучення до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури).

Особливості розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця

В період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці (крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) із зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову непрацездатність, або першим робочим днем після закінчення відпустки.

У період дії воєнного стану норми ст. 43 КЗпП України не застосовуються, крім випадків звільнення працівників підприємств, установ або організацій, обраних до профспілкових органів.

 

З другого питання  порядку денного.

СЛУХАЛИ:

Хоролець Т.І., яка звернула увагу, що протягом березня-квітня поточного року були прийняті важливі закони України, які змінили правила оподаткування, контролю, та ведення діяльності для платників податків в період воєнного стану.

Так, тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, справляння податків і зборів з врахуванням особливостей, визначених п. 69 підрозділу 10 ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02.12.2010 року (далі РКУ). Це визначено Законом України від 03.03.2022 року №2118-ІХ та змінами, внесеними Законом України від 24.03.2022 року №2142-ІХ.

Платники податків, які у зв’язку з наслідками їх безпосередньої участі у воєнних діях не дотрималися визначених п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ термінів виконання податкових обов’язків, звільняються від відповідальності, передбаченої ПКУ за невиконання податкових обов’язків, за умови виконання таких обов’язків протягом одного місяця з дня закінчення дії наслідків, які унеможливили виконання таких обов’язків (п.п. 69.3 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

Для платників податків та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи (п.п. 69.9 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

Підпунктом 69.18 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ установлено, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, з метою захисту прав платників, збереження та захисту даних надання електронних сервісів та приймання електронних документів від платників податків здійснюються у робочі дні з 8 до 18 години.

Згідно з п.п. 69.26 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ на період дії воєнного, надзвичайного стану платники податків мають право подавати до контролюючого органу податкову декларацію та інші документи в паперовій формі.

Але для юридичних осіб, які мають фізичну можливість вести бух облік, складати, подавати й оприлюднювати фін звітність такого обов’язку ніхто не скасовував. Юридичним особам, які функціонують в областях, де не ведуться бойові дії, і які перебувають на підконтрольній території України рекомендовано у разі можливості провести аудит річної звітності та оприлюднити її на своїй веб-сторінці разом з аудиторським звітом у строки, що визначає Закон України №996 або максимально дотримуватись цих строків.

У зв’язку із тим, що з боку ДПС України поки, що відсутні роз’яснення із визначеного питання запропонувала надати проблемні питання, які можуть виникнути в процесі проведення аудиту господарської діяльності та звітування до контролюючих органів.

 

Виступили:

Сосновська Л.Б., яка звернула увагу, що в умовах воєнного стану аудиторські компанії фактично не зможуть провести у законодавчі встановлені строки перевірки господарської діяльності платників податків і тим самим надати аудиторські висновки. Крім інших чинників, велике значення відіграє великий відтік аудиторів (до 60%), обумовлений воєнними діями в країні.

Інформацію прийнято до відома.

 

З третього питання  порядку денного.

СЛУХАЛИ:

Мазарака В.П., який повідомив, що до Громадської ради звернулися підприємці щодо кабальних умов, передбачених в проєкті Закону України від 01.05.2020 № 7311-Д в умовах воєнного стану, зокрема:

проєкт скасовує звільнення від ПДВ і мита при імпорті компаніями-«спрощенцями». Цю норму підтримує бізнес, щоб не дискримінувати виробників в Україн;

Скасовуються пільги з ПДВ, акцизу та мита при ввезені транспортних засобів. На жаль, цією опцією стали багато користуватися, аби дешево завозити люксові іномарки, тому довелося прибрати. Залишаться пільги на ввезення повнопривідних джипів до 2017 року випуску, необхідних для потреб збройних сил

Пальне буде і далі оподатковуватися за зменшеним ПДВ та без акцизу.

Пропонується підвищення ставки військового збору до 3% на період воєнного та надзвичайного стану. “З цією нормою я особисто не погоджуюся, тож буду намагатися її змінити до другого читання”, – написав Железняк.

Бюджетне відшкодування за січень 2022 року платник податків за бажанням зможе отримати в ОВДП.

Окрім того, прибирається пільга, яка на 6 місяців після завершення воєнного стану відстрочувала терміни сплати податків у разі неможливості заплатити зараз. Така пільга залишається для тих, хто перебуває на території де відбуваються бойові дії.

З такими положеннями підприємці не погоджуються, звертаються за сприянням  змінити  норми проєкту до другого читання.

Так, представники бізнесу інформували Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики щодо повної підтримки серйозного зауваження зазначеного у висновку Головного науково-експертного управління, а саме:

1) щодо застосування в оновленому пп. 69.1 п. 69 підрозділу 10 розділу XX ПК формулювання «у випадку відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок», «платники податків, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки», «платники податків у яких відновилась можливість виконувати свої податкові обов’язки», «які не відповідають принципу правової визначеності та на практиці можуть призвести до порушення прав платників податків або ж зловживання ними наданими правами.

Зокрема, незрозуміло, хто має встановлювати факти такої «можливості» чи «неможливості», що вважати їх підставами яким чином діяти, якщо такі «можливості» постійно будуть змінюватися, тощо.

У цьому аспекті зауважимо, що сплата податків та зборів є саме обов’язком, а тому його реалізація має здійснюватися з метою забезпечення бюджетних надходжень, протидії ухиленням від сплати податків навіть в умовах воєнного стану у загальному порядку, крім випадків, за яких платник податків не може виконати свій податковий обов’язок з незалежних від нього обставин (те ж саме стосується й здійснення повноважень контролюючими органами, насамперед, у частині доцільності обмежень щодо проведення податкових перевірок тощо, передбачених на сьогодні на період воєнного стану). Саме такі випадки і слід чітко визначити в Податковому Кодексі.

У зв’язку з цим, представники бізнесу вважають, що відповідні положення потребують у цілому змістовного перегляду

2) в оновленому пп. 69.2 п. 69 підрозділу 10 розділу XX ПК пропонується встановити, що «документальні позапланові перевірки під час дії воєнного стану проводяться за наявності під час проведення перевірок безпечного опуску до територій, приміщень та іншого майна, допуску до документів, проведення інвентаризації.

За такого підходу є незрозумілим, ким визначається факт безпечності перевірки, інвентаризації та правові наслідки неможливості їх проведення.

3) слід зазначити, що було б позитивним моментом Законопроекту вилучення норми терміну протягом 6 місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні, як передбачено Законопроектом № 7311 звільнення від відповідальності платників податків щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних. Але, зовсім не зрозуміло, як «встигнути» платникам податків зареєструвати всі податкові накладні та розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних за період лютий – травень вже до 15 липня 2022 року та подати податкову звітність до 20 липня 2022 року, якщо Законопроект ще не підписаний і відповідно офіційно не оприлюднений.

Крім того,  підприємці вважають,  що терміни для платників податків вбачаються нереальними. А головне, про що наголошують суб’єкти підприємницької діяльності - поділ платників податків на тих, хто «може» виконати, і тих, хто «не може», бо перебуває, зауважимо, не за власним бажанням на окупованих територіях - це буде означати, що податкова політика стає ще більш жорсткішою, агресивною і призведе до конфліктності та хвилі негативу в суспільстві.

Запропонувала обговорити звернення та надати свої пропозиції.

 

Виступили:

Максимович В.Я., Матякін О.Г., Тищенко І.С., які зауважили, що в таких умовах всі підприємства наразі мають можливість поновити роботу. Український бізнес наразі висловлює стриманий оптимізм щодо прогнозів відновлення своєї комерційної діяльності. За даними опитування експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua, половина (53,1%) тих компаній, що не працюють сьогодні, взагалі не готові робити будь-які прогнози. Розглядати можливість відновлення своєї роботи вони планують лише після закінчення війни.

Наразі війна перебуває в активній фазі бойових дій в країні і наразі жоден населений пункт не може бути визнаний безпечним, оскільки рашисти щодня обстрілювати різні області та міста.

Така ситуація вже значно вплинула на український бізнес. Дослідження компанії Gradus Research та KSE Business School свідчать, що 79% підприємців декларують зменшення доходу, 7% – його втрату. Бізнеси, що припинили свою діяльність, були вимушені відправити працівників у безоплатну відпустку (42%) та скоротити штат (18%). Лише 22% активних бізнесів зазначають, що режим роботи залишився без змін, порівняно з довоєнним часом. А тому деякі «вбивчі» норми законопроєкту за № 7360 від 10 травня цього року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану слід переглянути.

Підтримали звернення представників бізнесу та запропонували Громадській раді при Головному управлінні ДПС в Одеській області звернутися до комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики внести зміни у відповідні положення.

 

Голосували:

«за» - 13

«проти» - 0

«утрималися» -0

 

Вирішили:

Звернутися до комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики щодо внесення змін у відповідні положення Закону України від 01.05.2020 № 7311-Д.

 

З  четвертого питання  порядку денного.

СЛУХАЛИ:

Ткаченко Л.М., яка поінформувала, що відповідно Наказу Головного управління ДПС в Одеській області від 27.08.2020 року № 3840 «Про затвердження складу Громадської ради при Головному управлінні ДПС в Одеській області» каденція діяльності Громадської ради підходить до завершального етапу.

Разом з тим, відповідно до п.8 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації від 03.11.2010 року №996 та пю8 Положення про Громадську раду при ГУ ДПС в Одеській області для формування складу громадської ради орган виконавчої влади не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів або рейтингового електронного голосування утворює ініціативну групу.

Якщо при органі виконавчої влади вже утворена громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, ініціативна група утворюється органом виконавчої влади не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.

Далі зазначив, що персональний склад ініціативної групи визначається органом виконавчої влади з урахуванням пропозицій представників інститутів громадянського суспільства.

Враховуючи те, що кількісний склад ініціативної групи не може становити більше ніж вісім осіб і формується на паритетних засадах з представників органу виконавчої влади та представників інститутів громадянського суспільства запропонував для формування персонального складу Ініціативної групи від ІГС делегувати 4 кандидатури (Максимович В.Я., Ткаченко Л.М., Мазарак В.П., Владов Ю.В.)

Голосували:

«за» - 13

«проти» - 0

«утрималися» -0

Рішення прийнято

 

Вирішили:

Звернутися до керівника Головного управління ДПС в Одеській області щодо створення Ініціативної групи для формування нового складу Громадської ради при Головному управлінні ДПС в Одеській області

Для формування персонального складу Ініціативної групи від ІГС делегувати 4 кандидатури: Максимович В.Я., Ткаченко Л.М., Мазарак В.П., Владов Ю.В..

 

З п’ятого питання порядку денного.

Пропозицій для розгляду не надійшло.

Головуючий підбив підсумки та закрив засідання.

 

 

 

 

Голова                                                                    Володимир МАЗАРАК

 

 

 

 

Секретар                                                                  Людмила ТКАЧЕНКО