Головне управління ДПС
в Одеській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Протокол № 11 засідання Громадської ради при Головному управлінні ДПС в Одеській області

, опубліковано 10 лютого 2022 о 14:20

Дата та час проведення: 25 січня 2022 року о 14.00

 

Місце проведення: актова зала Головного управління ДПС в Одеській області (м. Одеса, вул. Семінарська, 5).

 

Присутні: члени Громадської ради при Головному управлінні ДПС в Одеській області: всього - 14 осіб, із них: особисто - 8, за довіреністю – 6.

Відсутні: 7 (список додається)

 

Представники Головного управління ДПС в Одеській області:

Анатолій Бондаренко – виконуючий обов’язки начальника Головного управління ДПС в Одеській області

Вікторія Сєвєрова - начальника відділу адміністрування податку на прибуток, неприбуткових установ і організацій та спрощеної системи оподаткування управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків Головного управління ДПС в Одеській області

Людмила Аладишева – начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС в Одеській області.

Фахівці Головного управління ДПС в Одеській області за окремими напрямками діяльності.

 

Запрошені:

Дмитро Олексієнко – Голова Громадської ради при ДПІ України (2019-2021)

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

 

1. Обговорення Наказу Міністерства фінансів України від 03.09.2021 № 496 та пропозиції щодо внесення змін.

2. Про протиріччя діючого законодавства  при звітності суб’єктів господарювання (юридичні особи) - платників єдиного податку в частині доходів податкової та фінансової звітності.

3. Про результати діяльності Громадської ради при ГУ ДПС в Одеській області за 2021 рік та затвердження її звіту.

4. Про план роботи Громадської ради при ГУ ДПС в Одеській області на  2022 рік

5. Різне.

 

СЛУХАЛИ:

Мазарака В.П., який привітав присутніх, повідомив, що кворум є, засідання Громадської ради при Головному управлінні ДПС в Одеській області є правомочними та відкрив засідання.

 

З  першого питання порядку денного.

СЛУХАЛИ:

Мазарака В.П., який поінформував, щодо звернення Громадської організації «Суспільний Рух Патріотів України», підприємців Одеської області (фізичні особи - підприємці), які запропонували внесення змін до Наказу Міністерства фінансів України від 03.09.2021 № 496, які дозволяють амністувати та легалізувати внесення товарних запасів до бухгалтерського обліку, що знаходяться в місцях зберігання ФОП на які відсутні первинні документи станом на 01.01.2022 року.

 

Виступили:

Максимович В.Я., який звернув увагу що дане питання дуже важливе питання, яке розглядалося на засіданні комітету з питань малого та середнього бізнесу. Прийнято рішення щодо звернення до Міністерства фінансів України щодо амністування та легалізації внесення товарних запасів до бухгалтерського обліку, що знаходяться в місцях зберігання ФОП на які відсутні первинні документи станом на 01.01.2022 року.

 

Ткаченко Л.М., яка ознайомила присутніх із текстом звернення до Міністерства фінансів України та попросила підтримати пропозиції щодо внесення змін до Наказу Міністерства фінансів України від 03.09.2021 № 496.

 

Голосували:

«За» - 14, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0

 

Вирішили:

Звернутися до Міністерства фінансів України з пропозиціями про внесення змін щодо амністування та легалізації внесення товарних запасів до бухгалтерського обліку, що знаходяться в місцях зберігання ФОП на які відсутні первинні документи станом на 01.01.2022 року.

 

З другого питання порядку денного.

 

Слухали:

Мазарака В.П., який поінформував, що до Громадської ради при Головному управлінні ДПС в Одеській області надійшов лист щодо не врегулювання питання при звітності для платників єдиного податку третьої групи (юридичні особи) в частині доходів податкової та фінансової звітності та просив обговорити дане питання.

 

Вікторію Сєвєрову яка роз’яснила порядок визначення доходів для платників єдиного податку третьої групи (юридичних осіб) відповідно до ст.292 Податкового кодексу України.

 

Виступили:

Дмитро Олексієнко, який звернув увагу, що йде широкомасштабний наступ на спрощену систему оподаткування, зокрема: введення  фіксалізації, заборони  платникам спрощеної системи  3 групи працювати з юридичними особами, тощо. Для порівняння в період пандемії в інших країнах надається підтримка, існують податкові послаблення, тощо, у зв’язку із тим, що в цей період більше всього страждає малий та середній бізнес та запропонував об’єднати зусилля та разом вирішувати нагальні питання.

 

Хоролець Т.І., Максимович В.Я., які зауважили що в даній ситуації необхідно роз’яснення у разі розбіжностей при звітності суб’єктів господарювання (юридичні особи) - платників єдиного податку в частині доходів податкової та фінансової звітності та надання практичної допомоги з боку податківців в кожному окремому випадку.

Інформацію прийнято  до уваги.

 

З третього питання порядку денного.

Слухали:

Мазарака В.П., який наголосив, що звіт про діяльність Громадської ради при Головному управлінні ДПС в Одеській області за 2021 рік в порядку загальної розсилки направлений для ознайомлення на електронну пошту членам Громадської ради при Головному управлінні ДПС в Одеській області та просив затвердити його.

 

Голосували:

«За» - 14, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0

 

Вирішили:

Затвердити звіт діяльності Громадської ради при Головному управлінні ДПС в Одеській області за 2021 рік.

(Звіт Громадської ради додається)

 

З четвертого  питання порядку денного.

Слухали:

Ткаченко Л.М., яка повідомила, що за пропозицією комітетів Громадської ради складено проект плану роботи Громадської ради при Головному управлінні ДПС в Одеській області на 2021 рік, який направлений на електронну пошту членам Громадської ради для ознайомлення.

Разом з тим,зупинилась на важливих пунктах плану роботи, зокрема:

п.12: Спільне засідання з представниками Головного управління ДПС в Одеській області з опрацювання алгоритму ефективної взаємодії в частині оптимізації впливу громадськості на формування та реалізацію державної політики в податковій сфері;

п.13: Спільне засідання з керівництвом Головного управління ДПС в Одеській області, представниками бізнесу, із залученням представників податкової служби відповідно до існуючих проблемних питань у сфері оподаткування.

Запропонувала звернутися до керівництва Головного управління ДПС в Одеській області щодо відновлення практики зустрічей керівництвом Головного управління ДПС в Одеській області, представниками бізнесу, із залученням представників податкової служби відповідно до існуючих проблемних питань у сфері оподаткування.

 

Голосували:

«За» - 14, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0

 

Вирішили:

Затвердити план роботи Громадської ради при ГУ ДПС в Одеській області на 2022 рік.

Звернутися до керівництва Головного управління ДПС в Одеській області щодо відновлення зустрічей керівництвом Головного управління ДПС в Одеській області з представниками бізнесу, із залученням представників податкової служби відповідно до існуючих проблемних питань у сфері оподаткування

 

 

З п’ятого питання порядку денного.

          Пропозицій для розгляду не надійшло.

 

Головуючий підбив підсумки та закрив засідання.

 

 

 

 

Голова                                                                                         Володимир МАЗАРАК

 

 

 

Секретар                                                                                     Людмила ТКАЧЕНКО

 

Звіт

про результати роботи Громадської ради

при Головному управлінні ДПС в Одеській області

за 2021 рік

 

Протягом 2021 року у  складі Громадської ради при Головному управлінні ДПС в Одеській області відбулась ротація – вибули 2 члена:  член Громадської ради  - Берестенко В.В. -  на підставі заяви , Давтян С.Г – у зв’язку із смертю.

Пандемія  COVID-19 внесла свої корективи  в  роботу бізнесу та інші сфери життєдіяльності.

За поточний період проведено:

4 чергових засідання ГР - із них 2 засідання Президії ГР  в режимі ZOOM

9 засідань комітетів, в режимі в режимі ZOOM,  зокрема:

Комітет з питань взаємодії бізнесу та податкових органів у сфері формування громадянського суспільства ( голова Журавель К.П) – інформація відсутня

Комітет з питань вирішення юридичних колізій та удосконалення податкового законодавства   (голова Матякін О.Г.) – 3 засідання

Комітет з питань боротьби з порушенням діючого законодавства та корупції                     (голова Букач В.М.) – 2 засідання

Комітет з питань захисту малого та середнього бізнесу ( голова Гуміров О.І.) –   4 засідання

Всі  Протоколи засідань розміщені на субсайті Головного управління ДПС в Одеській області  вебпорталу ДПС у рубриці «Громадська рада».

На виконання Плану роботи на 2021 рік під час засідань розглядалися:

- зміни у порядку зупинення реєстрації податкових накладних

- питання трансфертного ціноутворення

- цільової ефективності підвищення ставок екологічного податку, тощо.

Слід зазначити, що засідання ГР не були направлені на вирішення політичних чи кадрових питань, а були направлені на вирішення питань, які мають важливе суспільне значення щодо податкової політики, підготовки проектів нормативно-правових актів у сфері податкового законодавства.

 

 

 

Голова                                                                                            В.П.Мазарак