Головне управління ДПС
в Одеській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Протокол №10 засідання Громадської ради при Головному управлінні ДПС в Одеській області

, опубліковано 22 грудня 2021 о 11:45

Дата та час проведення: 22 грудня 2021 року о 14.00.

Місце проведення: приміщення актової зали Головного управління ДПС в Одеській області (м. Одеса, вул. Семінарська, 5).

 

Присутні:

 

Члени Громадської ради: особисто - 16 осіб, в режимі ZOOM - 1, за довіреністю - 2.

Відсутні: 2 (список додається)

 

Представники Головного управління ДПС в Одеській області:

Костянтин Гавриш - начальник Головного управління ДПС в Одеській області;

Володимир Шелест - заступник начальника Головного управління ДПС в Одеській області;

Юрій Реут - заступник начальника відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту Головного управління ДПС в Одеській області;

Людмила Аладишева - начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління  ДПС в Одеській області.

 

Фахівці податкової служби за окремими напрямками діяльності.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

 

1. Обговорення законопроекту № 5600 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень».

2. Обговорення законопроекту № 5866 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення господарської діяльності, підвищення її прозорості та створення умов для розвитку малого бізнесу».

3. Щодо новацій застосування фізичним особами – підприємцями (платниками єдиного податку) РРО та/або ПРРО з 01.01.2022 року. Порядок ведення обліку товарних запасів.

4. Підведення підсумків діяльності Громадської ради при Головному управлінні ДПС в Одеській області.

5. Різне.

 

СЛУХАЛИ:

 

Мазарака В.П., який привітав присутніх, повідомив, що кворум є, засідання Громадської ради при Головному управлінні ДПС в Одеській області є правомочним та відкрив засідання.

 

Гавриша К.В., який зазначив, що керівництво Головного управління ДПС в Одеській області відкрите до спілкування та братиме участь у всіх заходах. Відмітив, що Головне управління ДПС виконує всі завдання по наповненню бюджету доведені Міністерством фінансів України та ДПС України.

 

З першого питання порядку денного.

 

СЛУХАЛИ:

Мазарака В.П., який звернув увагу, що набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (законопроект № 5600).

 Зазначив, що Закон дає можливість податковим органам через суд тимчасово обмежити право керівника української юридичної особи чи постійного представництва нерезидента в Україні на виїзд за межі України у разі наявності податкового боргу юридичної особи чи постійного представництва, що перевищує 1 млн грн та не сплачуваного протягом 240 днів з дня вручення відповідної податкової вимоги.

Публікація інформації про податкові боржники.

Право відеозапису під час проведення податкової перевірки в ПКУ додатково закріпили право податкових органів України відкрито застосовувати технічні прилади та засоби, що володіють функціями фото - та відеозапису, а також накопичувати та використовувати такі записи. Водночас, дзеркальної норми в ПКУ щодо аналогічних прав платників податків не було передбачено.

Податок на доходи фізичних осіб.

Збільшено з 5 % до 18 % ставку, за якою оподатковуватиметься продаж фізичною особою 3-го та наступного об'єкта нерухомості за поточний рік. Проте платник податків матиме можливість знизити зазначений дохід на документально підтверджені витрати на придбання об'єкта нерухомості.

Зазначені зміни не стосуються успадкованих об'єктів.

 Продаж сільськогосподарської продукції.

З переліку винятків із оподаткування податком на доходи фізичних осіб (ст. 177.14 ПКУ) було виключено доходи від продажу фізичною особою власної сільськогосподарської продукції, якщо такі доходи сукупно за рік перевищують 12 розмірів мінімальної заробітної плати (у 2022 році - 73 000 гривень).

Сума такого перевищення оподатковуватиметься за ставкою 18% (ПДФО) та 1,5% (військовий збір). Позитивним моментом законопроекту № 5600 є те, що він фактично прирівнював розподіл доходів на користь фізичних осіб-резидентів від іноземних неінкорпорованих утворень (трастів, фондів та/або партнерств) до дивідендів, що виплачуються іноземними компаніями.

А саме такий розподіл прибутку оподатковуватиметься за ставкою 9% (ПДФО) та 1,5% (військовий збір) при виконанні певних умов.

Податкова амністія.

Законопроект 5600 розширює перелік фізичних осіб, які можуть скористатися податковою амністією.

Податок на прибуток підприємств.

Важливі податкові зміни стосуються перенесення податкових збитків.

На великих платників податків чекають суттєві обмеження при використанні податкових збитків минулих періодів. Зокрема, платник податків матиме право зменшити свій фінансовий результат до оподаткування (прибуток, збиток чи нульове значення) до 50 % непогашеної суми податкових збитків минулих податкових років.

Якщо платник податків має збиток у звітному році, то лише 25 % податкових збитків минулих податкових років (50 % х 50 % податкових збитків минулих податкових років) можна переносити за рахунок зменшення фінансового результату майбутніх податкових періодів (років).

Також існує ризик того, що 50 % «непогашеної» суми податкових збитків минулих податкових років, які не беруть участь у зменшенні фінансового результату до оподаткування поточного року, також не можна буде переносити за рахунок зменшення фінансового результату майбутніх податкових періодів (років).

Такі податкові зміни будуть дуже болючими для великих платників податків, і зроблять Україну абсолютно неконкурентною у боротьбі за іноземні інвестиції, особливо у масштабні (greenfield) проекти, які, зазвичай, вимагають багато років для того, щоб почати генерувати прибуток.

Інформація прийнята до відома.

 

З другого питання порядку денного.

Слухали: Едельмеша Б., який поінформував про те, що у Верховній Раді України зареєстрований законопроект № 5866 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення господарської діяльності, підвищення її прозорості та створення умов для розвитку малого бізнесу», який передбачає деяке послаблення вимог при застосуванні РРО платниками єдиного податку, а також зміну умови перебування на єдиному податку.

Крім того, для «єдинників» 3 групи планується обмежити кількість найманих працівників - до 10 осіб.

Що стосується вимог застосування РРО, то замість застосування РРО всіма платниками єдиного податку II-IV груп, починаючи з 2022 року, пропонується дозволити не застосовувати РРО платникам I-IV груп, якщо вони реалізують товари, вартість одиниці яких менша однієї мінімальної заробітної плати.

Водночас знову планують ввести типову форму обліку доходів для «єдинників».

Також , законопроєкт № 5866-1 передбачає:

відновлення права ФОП - платників єдиного податку I-IV груп, незалежно від обраного виду діяльності, не застосовувати РРО у разі продажу товарів (надання послуг), вартість одиниці яких не перевищує розміру 1-ї мінімальної заробітної плати (у 2021 році – 6000 грн), а у випадку перевищення цього розміру – за умови здійснення розрахунків за такі товари (послуги) за допомогою платіжних пристроїв (терміналів) або надання особі, яка отримує товар (послугу) розрахункового документу з відображенням операції у типовій формі ведення обліку та здачі протягом трьох банківських днів готівкової виручки (готівки) від продажу таких товарів (наданих послуг) до банків;

встановлення збільшених граничних обсягів доходів для застосування спрощеної системи оподаткування для II та III груп платників єдиного податку в залежності від кількості осіб, які перебувають з платником єдиного податку у трудових відносинах (500 розмірів мінімальної зарплати за одного найманого працівника);

встановлення граничної кількості найманих працівників (до 10 осіб) для платників 3 групи єдиного податку (сьогодні така кількість необмежена);

унормування обліку доходів фізичними особами - підприємцями - платниками єдиного податку I і II груп та платники єдиного податку III групи, які не є платниками ПДВ, – у разі здійснення розрахункових операцій у безготівковій формі облік доходів ведеться у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів, при використанні готівкової форми розрахунків – облік доходів ведеться помісячно за типовою формою, а у разі продажу товарів (надання послуг), вартість одиниці яких дорівнює або перевищує розмір

мінімальної заробітної плати – облік доходів ведеться за типовою формою за підсумками робочого дня з відображенням кожної операції з продажу таких товарів (наданих послуг);

надання права контролюючому органу на підставі письмового запиту під час проведення документальних перевірок суб’єктів господарювання отримувати від банків інформацію про оборот коштів на поточних банківських рахунках суб’єктів господарювання за конкретний проміжок часу, а на підставі рішення адміністративного суду – інформацію про фінансові операції за рахунками суб’єктів господарювання за конкретний проміжок часу із зазначенням контрагентів та призначення платежів.

Інформація прийнята до уваги.

 

З третього питання порядку денного.

Слухали: Реута Ю., який поінформував, що 26.11.2021 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 03.09.2021 № 496 «Про затвердження Порядку ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб – підприємців (далі – наказ № 496).

Положення, передбачені наказом № 496, не стосуються платників єдиного податку І групи. Щодо платників єдиного податку II-IV груп, то положення наказу № 496 торкнуться лише:

платників єдиного податку, що наведені у пункті 61 підрозділу 10 Розділу XX Податкового Кодексу України та здійснюють наступні види діяльності:

реалізують технічно-складні побутові товари, які підлягають гарантійному ремонту;

реалізують лікарські засоби, а також вироби медичного призначення;

реалізують ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Окрім того, вимоги Порядку стосуються:

фізичних осіб підприємців, що належать до III групи єдиного податку та зареєстровані платниками податку на додану вартість.

фізичних осіб підприємців на загальній системі оподаткування, що ведуть господарську діяльність у сферах торгівлі, громадського харчування та послуг.

Виступили:

Міхєєва Г., яка запропонувала провести інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо запровадження РРО/ПРРО та ведення обліку товарних запасів серед підприємців Промтоварного ринку «7-й кілометр».

Інформація  прийнята до відома.

 

З четвертого питання порядку денного.

Слухали: Мазарака В.П., який поінформував, що протягом поточного року у складі Громадської ради при Головному управлінні ДПС в Одеській області відбулася ротація – вибули 2 члена: Берестенко В.В. - на підставі заяви, Давтян С.Г – у зв’язку з передчасною смертю.

За поточний період проведено 4 чергових засідання Громадської ради при Головному управлінні ДПС в Одеській області, 2 засідання Президії та 9 засідань комітетів:

комітет з питань вирішення юридичних колізій та удосконалення податкового законодавства (голова Матякін О.Г.) - 3 засідання;

комітет з питань боротьби з порушенням діючого законодавства та корупції (голова Букач В.М.) - 2 засідання;

комітет з питань захисту малого та середнього бізнесу (голова Гуміров О.І.) - 4 засідання.

 

Всі  Протоколи засідань розміщені на субсайті Територіальних органів ДПС в Одеській області вебпорталу ДПС в розділі «Громадська рада».

 

Інформація прийнята до відома.

 

З п’ятого питання порядку денного.

Пропозицій для розгляду не надійшло.

 

Головуючий підбив підсумки та закрив засідання.

 

 

 

 

Голова                                                                                                Володимир МАЗАРАК

 

 

 

Секретар                                                                                             Людмила ТКАЧЕНКО