Головне управління ДПС
в Одеській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Протокол №3 засідання комітету з питань захисту малого та середнього бізнесу Громадської ради при Головному управлінні ДПС в Одеській області

, опубліковано 18 серпня 2021 о 13:55

Дата та час проведення: 18 серпня  2021 року об 15 год.00 хв.

 

Місце проведення: приміщення Територіального відділення Всеукраїнської ГО «Асоціація платників податків України» в Одеській області за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 15/1.

 

Присутні:

Гуміров Олександр Ігорович, Кондратьєв Дмитро Анатолійович, Максимович Володимир Ярославович, Ткаченко Людмила Михайлівна, Владов Юрій Васильович, Марченко Вікторія Олександрівна, Міхеєва  Галина Вікторівна, Сосновська Людмила Борисівна, Хоролець Тетяна Іванівна, Матякін Олександр Георгійович.

 

Запрошені:

Мазарак Володимир Петрович - голова Громадської ради при Головному управлінні ДПС в Одеській області

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Обговорення проекту Закону України про внесення до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (доповідач Кондратьєв Д.А.)

 

Різне.

 

З першого питання порядку денного.

СЛУХАЛИ:

Кондратьєва Д.А., який поінформував щодо 01 липня 2021 року Верховна рада України в першому читанні прийняла законопроект №5600 та зазначив, що метою законопроекту є забезпечення збалансованості бюджетних надходжень шляхом підвищення ефективності використання економічних ресурсів країни, а також усунення прогалин чинного законодавства.

Відповідно до пункту 4 розділу XIX Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України щорічно до 1 червня у разі необхідності вносить до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції з акцизного податку, екологічного податку та рентної плати. З 2019 року відповідно до цього положення ставки податків не переглядалися, а ставки акцизного податку на алкогольні напої не переглядалися з 2017 року.

Окрім того, поточна економічна ситуація вимагає перегляду підходів до справляння окремих податків, як будуть направлені на:

- створення більш ефективних механізмів справляння цих податків;

- недопущення безпідставного користування податковими пільгами;

- сприяння підвищенню добровільності сплати податків;

- створення справедливих умов оподаткування для всіх платників податків;

- забезпечення мобілізації фінансових ресурсів до бюджетів різних рівнів у достатньому обсязі.

Законопроектом вносяться зміни до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів, якими пропонується:

в частині індексації ставок податків

ставки акцизного податку на алкогольні напої, екологічного податку (крім ставок за викиди двоокису вуглецю в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти та за розміщення малонебезпечних нетоксичних відходів гірничої промисловості) та рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України з урахуванням індексу споживчих цін за 2020 рік збільшити на 5 %;

ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, рентної плати за спеціальне використання води та рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів з урахуванням індексу цін виробників промислової продукції за 2020 рік збільшити на 14,5 %.

Індекси споживчих цін (105 %) та цін виробників промислової продукції (114,5 %) за 2020 рік надіслано Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України листом від 15.04.2021 № 3011-02/22956-03;

В  законопроекті пропонується діючу ставку акцизу за 1 л пива, замінити на ставку за 1 л 100-відсоткового спирту, виходячи з середньозваженої міцності пива за 2019 - 2020 роки 4,88 відсотка об'ємних одиниць та індексу споживчих цін за 2020 рік 5 %;

в частині адміністрування податків і зборів:

- надати право контролюючим органам стягувати податковий борг, який виник у результаті несплати самостійно визначеного платником грошового зобов'язання у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, за рахунок готівки та/або коштів з рахунків у банках такого боржника за рішенням контролюючого органу без звернення до суду;

- встановити забезпечення податковою заставою донарахованих за результатами контрольно-перевірочної роботи сум грошових зобов'язань, на час адміністративного або судового оскарження;

- встановити тимчасове обмеження (за рішенням суду) у праві виїзду керівника юридичної особи - боржника за кордон до повного погашення податкового боргу;

- надати право податковим органам отримувати на запит інформацію (пояснення) від платника не лише по факту виявленого правопорушення, а й з інших питань, пов'язаних з оподаткуванням, можливих порушеннях у господарській діяльності платника, здійснених операціях;

в частині податку на доходи фізичних осіб:

запровадити оподаткування ПДФО за ставкою 18 % доходів, отриманих від продажу протягом звітного податкового року третього та наступних об'єктів нерухомості;

звільнити від оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходи, отримані платником податку у вигляді часткової або повної компенсації відсоткових (процентних) ставок, яка виплачується в рамках бюджетної програми "Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва" та державної програми впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, а також суми коштів, отриманих платником податку на безповоротній основі від Фонду розвитку інновацій;

в частині податку на прибуток підприємств

встановити обмеження для великих платників податків на перенесення від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих звітних (податкових) років у сумі п'ятдесяти відсотків такого непогашеного від'ємного значення об'єкта оподаткування;

запровадити заборону для державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі, зменшувати фінансовий результат до оподаткування відповідно до положень підпункту 139.2.2 пункту 139.2 статті 139 Кодексу у разі, якщо визначення методів обчислення величини резерву сумнівних боргів (резерву очікуваних кредитних збитків) та способу визначення коефіцієнта сумнівності не погоджена з власником (власниками) або уповноваженим ним органом (посадовою особою) відповідно до законодавства;

встановити коригування фінансового результату до оподаткування на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги платникам податку, які є пов'язаними особами (у разі якщо отримувачем фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) задеклароване від'ємне значення об'єкта оподаткування за період, в якому отримано таку фінансову допомогу (безоплатно надані товари, роботи, послуги);

в частині податку на додану вартість:

встановлення обмеження бюджетного відшкодування ПДВ для платників-посередників, у разі придбання та/або імпорту товарів, що у подальшому постачаються на митній території України;

розширення бази оподаткування за рахунок оподаткування операцій з постачання всього ринку житла (об'єктів житлового фонду), крім житла, що будується за бюджетні кошти (рівні умови ведення бізнесу для всіх учасників ринку житла враховуючи, що в умовах ринкової економіки ціни на житло формуються з урахуванням попиту та пропозиції);

запровадження оподаткування ПДВ операцій з реалізації Національним банком України дорогоцінних металів (крім інвестиційного золота) фізичним та юридичним особам;

обмеження можливості включення платниками податку до складу податкового кредиту податкових накладних, складених більше ніж 6 місяців з моменту здійснення операції;

в частині акцизного податку:

- скасувати пільгу з акцизного податку для платників, які здійснюють постачання електричної енергії (когенераційної та/або з відновлювальних джерел);

- скасувати процедури призупинення ліцензій на виробництво та обіг підакцизних товарів, одночасно уніфікувавши та доповнивши підстави для анулювання ліцензій;

- обмежити накопичення запасів тютюнових виробів перед підвищенням ставок акцизного податку, а саме встановити сплату акцизного податку із застосуванням коефіцієнта 1,5 за реалізацію на внутрішній ринок та/або ввезення на митну територію України тютюнових виробів у розмірі, що перевищує 115 відсотків середньомісячного обсягу реалізації на внутрішньому ринку такої продукції або її ввезення таким підприємством-виробником та/або імпортером за попередні дев'ять місяців;

- запровадити звітування тютюново-ферментаційними заводами про обсяги імпорту, виробництва та обігу тютюнової сировини та прирівняти таке звітування до податкової декларації;

- перенести на виробників та імпортерів обов'язок сплати 5-відсоткового акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, який на сьогодні сплачують суб'єкти роздрібної торгівлі;

в частині екологічного податку

- ставки екологічного податку за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти збільшити в 1,6 рази та передбачити їх підвищення у 8 разів у 2029 році (поступово);

- підвищити ставки екологічного податку за викиди двоокису вуглецю (CO2) з 10 грн/т до 30 грн/тонну;

- підвищити ставки екологічного податку за відходи для підприємств гірничої промисловості з 0,49 грн до 1,5 грн/тонну;

в частині рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин

- розширити базу оподаткування за рахунок забезпечення єдиного підходу до визначення об'єкта оподаткування шляхом класифікації видобутої мінеральної сировини згідно з галузевими вимогами з метою усунення можливості платника суб'єктивно визначати вартість корисної копалини;

- запровадити диференціацію ставок оподаткування руд заліза в залежності від розміру середньої фактичної ціни реалізації визначеної, як середня вартість залізної руди за індексом IODEX 62 % FE CFR China, за інформацією, що офіційно зазначена світовим інформаційним агентством Platts, та опублікованої на офіційному вебсайті Мінекономіки;

- встановити коригування бази оподаткування руд заліза на коефіцієнт сухої ваги товарної продукції (0,9);

в частині рентної плати за спеціальне використання води встановити диференціацію ставок рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод в залежності від 9 районів річкових басейнів замість 14 басейнів річок;

в частині плати за землю:

- розширити базу оподаткування за рахунок запровадження оподаткування земельним податком земельних ділянок, право власності на які не оформлено, але вони фактичного використовуються;

- скасувати пільги з плати за землю за земельні ділянки, надані закладам науки, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів (у разі нецільового використання земельних ділянок);

- скасувати мораторій на індексацію нормативної грошової оцінки для всіх земель, крім сільськогосподарських угідь, яка використовується для цілей оподаткування платою за землю (земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), земель населених пунктів, інших земель несільськогосподарського призначення);

в частині єдиного податку:

- виключити з платників єдиного податку 4 групи платників, основним видом діяльності яких є розведення свійської птиці, страусів та перепелів;

- не включати до складу доходу платників єдиного податку першої - третьої групи доходи, отримані у вигляді часткової або повної компенсації відсоткових (процентних) ставок, яка виплачується в рамках бюджетної програми "Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва" та державної програми впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, а також

суми коштів, отриманих платником податку на безповоротній основі від Фонду розвитку інновацій;

 

в частині військового збору:

- звільнити від оподаткування військовим збором доходи, отримані платником податку у вигляді часткової або повної компенсації відсоткових (процентних) ставок, яка виплачується в рамках бюджетної програми "Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва".

Крім того, пропонується запровадити для власників та користувачів земельних ділянок сільськогосподарського призначення мінімального податкового зобов'язання з 1 гектара такої землі.

 

Виступили:

Максимович В.Я., який зазначив наступне: враховуючи суспільний інтерес громадськості, Проєкт №5600 взяти до уваги та розглянути на наступному засіданні Громадської ради при Головному управлінні ДПС в Одеській області. Крім того, зауваження та пропозиції надіслати на електронну почту Громадської ради для подальшого направлення до Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України.

 

Голосували:

«За» - 10

«Проти»- 0

«Утрималися» - 0

 

Вирішили:

Враховуючи суспільний інтерес громадськості, Проєкт №5600 взяти до уваги та розглянути на наступному засіданні Громадської ради при Головному управлінні ДПС в Одеській області. Крім того, зауваження та пропозиції надіслати на електронну почту Громадської ради для подальшого направлення до Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України.

 

З другого питання порядку денного.

Обговорення питань щодо діяльності комітету.

 

 

Голова   засідання                                                         Дмитро КОНДРАТЬЄВ

 

 

 

Секретар   засідання                                                        Людмила ТКАЧЕНКО