Головне управління ДПС
в Одеській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Реєстрація звернень громадян

Громадяни можуть надіслати свої звернення до Головного управління ДПС в Одеській  області:

1) з використанням мережі Internet, засобами електронного зв’язку на електронну адресу od.zvernennya@tax.gov.ua у вигляді сканкопії або фотокопії письмового звернення з підписом* громадянина або підписане кваліфікованим електронним підписом;

2)  поштою, особисто чи через уповноважену особу на адресу:

65044, м.Одеса, вул.Семінарська, 5.

Надання інформації щодо реєстрації вхідної кореспонденції за зверненнями громадян здійснюється відділом розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації організаційно-розпорядчого управління Головного управління ДПС в Одеській області у робочі дні за графіком понеділок – четвер з 8 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. та з 13 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв.,  п’ятниця з 8 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. та з 13 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. за телефоном (0482) 300 - 264 та у підрозділах організації роботи організаційно-розпорядчого управління Головного управління  ДПС в Одеській області:

- Одеській відділ організації роботи, що знаходиться у приміщенні ЦОП Суворовської ДПІ , тел. (048) 752-96-66;

- Південний відділ організації роботи, що знаходиться у приміщенні ЦОП Ізмаїльської ДПІ, тел. (04841) 7-26-10;

- Причорноморській відділ організації роботи, що знаходиться у приміщенні ЦОП Чорноморська ДПІ, тел. (04868) 3-49-00;

- Центральний відділ організації роботи, що знаходиться у приміщенні ЦОП Доброславської ДПІ, тел. (04855) 9-15-48;

- Північний відділ організації роботи, що знаходиться у приміщенні ЦОП Подільської ДПІ, тел. (04862) 2-23-79; (04862) 2-56-75.

 

* відповідно до визначення наведеного у Великому тлумачному словнику української мови підпис – це «прізвище або ініціали, написані власноручно під текстом, малюнком, картиною і т. ін., як свідчення авторства або потвердження чого-небудь» (7-е видання: Великий тлумачний словник української мови (з Дод., допов. На CD)/Уклад. і голов. Ред. В.Т. Бусел – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009 – 1736 с.: іл. – ISBN 966-569-013-2).Також, згідно з Юридичною енциклопедією, підпис визначається як «графіч. начерк, який означає особу йоговиконавця і здійснюється нею з метою посвідчення документа або підтвердження відомостей, що містяться у док-ті» (Юридична енциклопедія; В 6 т./ Редкол.: Ю70 Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: «Укр. енцикл.», 1998. ISBN 966-7492-00-1).

 

Отже, підпис громадянина в електронному зверненні може бути відсканованим, сфотографованим. Також опрацьовуються електронні звернення громадян, підписані з застосуванням кваліфікованого електронного підпису.